Praktijkinformatie

Praktijk- informatie

Behandeling

Eerste afspraak

Hierbij brengt u het volgende mee:

Behandelingen aan huis

Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is er een mogelijkheid om aan huis behandeld te worden. Dit kan enkel wanneer uw verwijzend arts dit specifiek benoemd op de verwijzing. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op de praktijk te continueren.

Verhindering

Wanneer u verlaat of verhinderd bent, dient u zich 24 uur van te voren af te melden, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd bij u persoonlijk in rekening brengen, ongeacht de reden van afzegging.

Waarnemingen bij afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid van uw therapeut, wordt in overleg met u gekeken naar een oplossing. Zo kan bijvoorbeeld een waarnemend therapeut de behandeling overnemen, of kan de afspraak opnieuw gepland worden.

Stagiaires

Bij ons in de praktijk worden stagiaires van diverse opleidingen begeleid. Een stagiair is nooit de hoofdbehandelaar in een traject. U kunt aangeven als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een stagiair bij uw behandeling.

Financiële zaken

Prijzen

De prijs van de behandeling die u krijgt, hangt af van de soort behandeling. De prijslijst voor de verschillende vormen van behandeling is terug te vinden op onze website en hangt tevens bij onze centrale receptie.

Vergoedingen

Niet alle vormen van behandeling worden standaard door alle zorgverzekeraars vergoed. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u therapie niet, gedeeltelijk, of volledig vergoed. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat de vergoedingen zijn voor de therapie die u ontvangt. Kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Stads Ergotherapie kan niet inzien of u elders onder behandeling bent of bent geweest. Indien u dit bij uw therapeut kenbaar maakt, kan hij/zij u informeren of dit gevolgen heeft voor uw vergoeding.

Fysiotherapeut neemt intake af bij STADS Fysiotherapie

Rechten

Privacy

Wij nemen uw privacy zeer serieus en houden ons aan in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze privacy policy kunt u hierover meer lezen. Deze vindt u terug op onze website.

Klachtenbeleid

Natuurlijk doen wij ons uiterste best u efficiënte zorg te bieden. Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft t.a.v. de manier waarop u behandeld bent, dan kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de medewerker in kwestie. Informatie over hoe verder te handelen is te verkrijgen op de praktijk. Wanneer u het idee heeft niet gehoord te worden in uw klacht, kunt u voor verdere stappen contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl).

Cliëntdossier

Wij maken een patiëntdossier aan op het moment dat u onder behandeling komt. Volgens de WGBO wetgeving zijn wij verplicht u inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u te allen tijde vragen om een kopie of vernietiging van het dossier.

Kwaliteit

Wij vinden kwaliteit van zorg erg belangrijk. Onze therapeuten staan allemaal ingeschreven in de kwaliteitsregisters. Om aan de geldende eisen te blijven voldoen, volgen onze werknemers regelmatig scholingsprogramma’s om hun kennis op peil te houden en cursussen om u een zo breed mogelijk spectrum aan behandelmogelijkheden te bieden. Tevens vinden er periodiek kwaliteitsaudits waar door een auditor een controle op patiëntdossiers (geanonimiseerd) uitvoert.

Mocht u bezwaar hebben aangaande het anoniem inkijken van uw dossier, gelieve dit dan bij uw therapeut kenbaar te maken.

Start vandaag nog met je herstel

Onze fysio- en ergotherapeuten helpen je snel je klachten te verminderen. Dus waar wacht je nog op?

040 – 311 1151 (Eindhoven)
013 – 303 0361 (Tilburg)

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 kun je bij ons terecht!

Balie met afspraakkaartjes in wachtruimte met veel daglicht en planten bij STADS Fysiotherapie