Sensorische integratie therapie (0-2 jaar)

Sensorische integratie heeft te maken met het proces van prikkels waarnemen via de zintuigen, de verwerking hiervan en hoe je hier vervolgens op reageert.

Je bent vast wel bekend met de zintuigen horen, zien, voelen, ruiken en de mond. Dit zijn externe zintuigen. Daarnaast heb je ook nog een aantal interne zintuigen, namelijk inwendig gevoel, spier- en gewrichtsgevoel en evenwicht. Via al deze zintuigen krijgen we constant informatie binnen die verwerkt moet worden. Dit gaat niet bij iedereen even goed, waardoor er een ongewenste reacties op kunnen. Bij volwassenen kan dit bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, duizeligheid of extreme vermoeidheid. Bij kinderen tot slaapproblemen, excessief huilen of onrust. Het is bij deze kinderen van belang om te onderzoeken of de prikkels uit de omgeving van invloed zijn op hun gedrag. Vervolgens zullen de kinderfysiotherapeuten van STADS samen met de ouders kijken of deze prikkels aan te passen zijn om zo voldoende rust aan het kind te bieden. Daarnaast is het van belang dat ouders goed de signalen van hun kind leren herkennen zodat deze een juist slaap-/waakritme kan ontwikkelen.

  Specialist in de behandeling prikkelverwerkingsklachten bij kinderen
  Helpt ouders in het ontwikkelen van een gezond slaap-/waakritme bij hun kinderen
  Adviseert  bij slaapproblemen, excessief huilen of onrust

Als er sprake is van een probleem in de sensorische integratie bij uw kind, zien we vaak dat er sprake is van onrust, veel huilen of slaapproblematiek.  

Veel voorkomende klachten van een verstoorde prikkelverwerking bij kinderen is overmatige onrust, overmatig huilen of slaapproblematiek.

Met behulp van de infant toddler sensory profile, kan de kinderfysiotherapeut het sensorisch profiel van uw kind in kaart brengen. Aan de hand van deze gegevens kan er gekeken worden of er een probleem zit in de sensorische integratie. Als hier sprake van is, kan doormiddel van tips en adviezen die hierop zijn aangepast gekeken worden of het mogelijk is om de onrust te verminderen en/of het slapen te verbeteren.

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna is het aanvankelijk van uw aanvullende verzekering hoeveel uw kind nog extra vergoed krijgt. Het is belangrijk dit na te kijken in uw polis. Een verwijzing van een arts is niet altijd noodzakelijk, u kunt zelf contact met ons opnemen.

Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar, of bel even met STADS. Wij kijken graag met je mee. 

Mocht je kind meer behandelingen nodig hebben dan waarvoor je verzekerd bent, dan kun je ook bij STADS terecht. In dit geval hanteren wij een praktijktarief. Klik hier voor meer informatie.

Start vandaag nog met je herstel

Onze fysio- en ergotherapeuten helpen je snel je klachten te verminderen. Dus waar wacht je nog op?

040 – 311 1151 (Eindhoven)
013 – 303 0361 (Tilburg)

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 kun je bij ons terecht!

Balie met afspraakkaartjes in wachtruimte met veel daglicht en planten bij STADS Fysiotherapie