Skip to content
Joëlle Lamers
(Kinder)Ergotherapie
Joëlle help kinderen wanneer netjes schrijven of bewegen moeilijk gaan, of wanneer concentreren in de klas lastig is. Ook begeleid Joëlle je wanneer er sprake is van (chronische) vermoeidheid, hulpmiddelen aangevraagd moeten worden of je slaapproblemen hebt.
Joelle_Lamers